Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ CÔNG TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
04/10/2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ CÔNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026
28/07/2023
VŨ CÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TIẾP XÚC VỚI ĐẠI BIỂU CỬ TRI CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026
18/07/2023
HĐND XÃ VŨ CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026
22/06/2023
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ VŨ CÔNG

Vũ Công  là xã thuần nông cách Thị trấn Kiến Xương 7 km, có diện tích tự nhiên là 497 ha, với tổng dân số 5.890 nhân khẩu trong đó có 1989 hộ
-    Phía bắc giáp với xã quang bình 
-    Phía đông giáp với xã Quang minh 
-    Phía nam giáp với xã Vũ Bình 
-    Phía tây giáp với xã Vũ Hòa